International Express & International Economy

International Express & International Economy

21/05/2015

Dịch vụ International Express: Mang tới cho Quý khách giải pháp vận chuyển linh hoạt và nhanh nhất đến bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới, với thời gian được xác định trước. Không giới hạn về trọng lượng và kích thước, dịch vụ này đáp ứng được hầu hết các

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

21/05/2015

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế vie49316_vietair là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư từ, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa (gọi tắt là bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước.